ciri-ciri wong soko entut’e


o Wong sing ORA JUJUR
Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo.
o Wong GOBLOG
Wong sing ngempet ngentut sampai jam-2-an.( dadi udun ngko )

o Wong sing JEMBAR WAWASAN’E
Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.

o Wong sing SENGSORO
Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut.

o Wong sing MISTERIUS
Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti.

o Wong sing GUGUPAN
Wong sing ujug-ujug nyetop entute nek pas lagi ngentut.

o Wong sing PERCOYO DIRI (PD)
Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi.

o Wong sing KEJEM (SADIS)
Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone.

o Wong sing ISINAN
Wong sing nek ngentut terus ke’isinan dhewe.

o Wong sing STRATEGIS
Wong sing nek ngentut ning ngarep’e wong lio iso nylamurke entut’e nganti wong lio ora kepikiran maneh.

o Wong sing BODHO
Wong sing nek bar ngentut terus ambegan njero-njero dienggo ngganti entute sing metu.

o Wong sing GEMI
Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik-sethithik.( tit-tit-tiiitttttttttttttttttttttttttttttttttt )

o Wong sing SOMBONG
Wong sing seneng ngambu entute dhewe, bature gak di bagehi.

o Wong sing RAMAH
Wong sing seneng ngambu entute wong liyo.

o Wong sing ORA RAMAH
Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-ngamuk.

o Wong sing KE-KANAK-KANAK-AN
Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine blekuthuk-blekuthuk.

o Wong sing ATLETIS
Wong sing nek ngentut karo ngeden.

o Wong JUJUR
Wong sing ngakoni nek awak’e bar ngentut.

o Wong PINTER
Wong sing iso niteni ambune entut wong lione.

o Wong SIAL
Wong sing dientuti terus karo wong lio.

o Wong sing KURANG KONTROL DIRI
Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase.

o Wong sing ORA IKHLAS
Nggak mambu entute dewe wong liya sing mambu muring-muring.

o Wong sing GEMI
Wong sing menowo ngentut metune swara entut di-endat-endat dadi ping 7.( tut-tut-tut-tut-tutttttttttttt )

o Wong sing SOK AMAL
Wong sing menowo ngentut metune dibrolno sak ampase.( mak bhruuuuoooottttzzzz…….. )

o Wong RA NGGENAH
Angger ngentut silite ditempeli terompet ben samsaya banter swarane.

o Wong RA UMUM
Wong yen ngentut dilagok’ake.( tat-tit-tut-tot-tetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt )

o Wong PENSIUNAN PRAJURIT
Yen ngentut di-penggak-penggak kareben swarane kadya unining bedil.

o Wong RA SABARAN
Wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu.

o Wong SOLO / YOGYA (mohon maaf untuk yang sering ke Solo !)
Entute aluun banget dawa lan sajak ndandang gulo.

o Wong RADUWE GAWEAN
Ndiskusekake soal entut (kayata sing maca).

Tambahan:
Wong GENDHENG: Wong sing ngamati ciri-ciri-ne wong liya saka carane ngentut!( koyo sing moco )

padakno karo sabendinone sampean sedoyo…hehehe….

kakakakakaka…..mugo-mugo saged dados pengalamane sampean sedoyo….

 

Asale : seko kene

2 thoughts on “ciri-ciri wong soko entut’e

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s